สวัสดิการ / BENEFITS and welfare

 • เบี้ยขยัน/Diligent allowance
 • เงินกู้พนักงาน/Employee loan
 • เบิกเงินล่วงหน้า/Advance payment
 • ของขวัญคลอดบุตรคนแรก/Gift for the first child
 • ของขวัญวันเกิด/Birthday gift
 • เครื่องแบบพนักงาน/Uniform
 • รถรับ-ส่ง ปรับอากาศ/Shuttle Bus
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ/Cremation money
 • เงินช่วยเหลือแต่งงาน/Financial support for marriage
 • ตรวจสุขภาพประจำปี/Health check
 • โบนัส/Bonus
 • ปรับเงินเดือนประจำปี/salary raise